Kỳ họp thứ nhất HĐND phường Xuân Tăng khóa IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng ngày 23/6/2021, HĐND phường Xuân Tăng khóa IX, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất. Về dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Trung Bảy- Ủy viên BTV,Trưởng ban dân vận thành ủy, Đại diện Lãnh đạo BTC thành ủy, phòng Nội vụ Thành phố và 20/21 các Ông(bà) đại biểu HĐND phường.

Kỳ họp đã nghe Ủy ban Bầu cử phường báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND phường khóa IX; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và tiến hành bầu các chức danh của HĐND, UBND phường nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp đã tiến hành quy trình bầu cử các chức danh của HĐND và UBND phường. Kết quả, Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh, Bí thư Đảng ủy phường được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND phường Xuân Tăng khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026 với 20/21 đại biểu (đạt 95,2%) số phiếu đồng ý. Ông Vũ Văn Quyết- Phó Chủ tịch HĐND phường khoá VIII tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2021- 2026.

 

Kỳ họp thông qua tờ trình và Nghị quyết bầu Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban, Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND phường khóa IX nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tiếp đó, Kỳ họp đã tiến hành bầu Ông Đoàn Đức Luyện, Q.Chủ tịch UBND phường khóa VIII được tín nhiệm, giới thiệu bầu Chủ tịch UBND phường khóa IX với 20/21 đại biểu (đạt 95,2%) số phiếu đồng ý. Kỳ họp đã bầu 2 phó chủ tịch UBND phường  nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các Ông: Lê Quỳnh Sơn, Ông Trần Trung Thành.

Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết: Bầu 2 ủy viên UBND; phê chuẩn danh sách 03 Ủy viên Ban pháp chế và 03 Ủy viên Ban kinh tế- xã hội; thành lập 05 tổ đại biểu HĐND; Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh- Bí thư Đảng ủy, tân chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Xuân Tăng đề nghị: Từng đại biểu HĐND phường khóa IX trước hết phải thực hiện tốt trách nhiệm, quyền hạn của Đại biểu HĐND; nêu cao tinh thần trách nhiệm; nghiên cứu, nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các kiến thức về pháp luật, về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để tham gia có hiệu quả vào các hoạt động của HĐND phường, liên hệ mật thiết với Nhân dân, tổ chức tốt các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri và kịp thời giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri, thực sự xứng đáng là người đại biểu trung thành của Nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

                   

Trần Thị Thương- Công chức Văn hóa.
Tin khác
1 2 
Tin tức
Đăng nhập
Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 80
  • Trong tuần: 179
  • Tất cả: 66,069