Cơ quan ban hành
Về việc thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc thu thập, cập nhật, lưu trữ thông tin về người lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn phường Xuân Tăng, giai đoạn 2023 - 2025
Số ký hiệu văn bản 163/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/10/2023
Ngày hiệu lực 25/10/2023
Ngày hết hiệu lực 31/12/2023
Trích yếu nội dung Về việc thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc thu thập, cập nhật, lưu trữ thông tin về người lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn phường Xuân Tăng, giai đoạn 2023 - 2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn hóa - xã hội
Người ký duyệt Đoàn Đức Luyện
Tài liệu đính kèm 24.-qd-163-ngay-25.10.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT